Jianxin Group

Jianxin Group
  • Liu Jianmin awarded as "China Charity Outstanding Contribution"
  • Liu Jianmin awarded as "China Guangcai Program Outstadning Contribution"